Een dag met de herder op pad.
Schaapherders, het verhaal, door Bien Borren, klik hier.

Welkom bij Landschapsbeheer Rinnegom
Een vernieuwend bedrijf dat schaapskuddes inzet om natuur en openbaar groen te beheren.
Door de inzet van een kudde ontstaat een soorten- en structuurrijke vegetatie, verschraalt een gebied, verspreiden zaden zich en ontstaan er vloeiende overgangen.
Er blijven ook uitgebloeide planten en stengels staan, dit zijn prima overwinteringsplekken voor insecten.
Een ander voordeel van het trekken en hoeden van een kudde is dat buiten de begrazingsmomenten, er voldoende rust is voor bloei en zaadzetting. Een ontmoeting met een schaapskudde is voor veel mensen een unieke ervaring.

Opdrachtgevers zijn natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en particulieren.

Landschapsbeheer Rinnegom werkt samen met Landschapsbeheer de Wassum, dit bedrijf zet al zo’n 25 jaar schaapskuddes in en is landelijk bekend vanwege een helder concept en vakkundige aanpak.